Názov: Športový klub Rebels 91 Topoľčany            
Oddelenie hokejbalu a florbalu
Rok založenia: 1991
Predseda: Ivan Valko
Adresa: Pribinova 14, Topoľčany, 95501             
IČO: 18049249
DIČ: 2022060469
Číslo účtu: 9105339001/5600 Dexia banka
Registrácia: MV SR č. VVS/1-900/90-4252-2
Právna forma: občianske združenie
E-mail: sk.rebels@centrum.sk
Web: www.sk-rebels.wbl.sk
 
ŠK REBELS 91 je úspešným pokračovateľom tradície ŠK Titanic a 4 hviezdy v logu klubu znamenajú 4 tituly majstra Slovenska. Venujeme sa hokejkovým športom ako sú hokejbal a v súčasnosti už piaty rok sa systematicky venujeme florbalu, ktorý si získava stále väčšiu a väčšiu popularitu. V dnešnej dobe sme spolu organizátorom 5 regionálnych dlhodobých súťaží, ktorých sa zúčastňuje cca 400 florbalistov z Topoľčianskeho regiónu. Naše žiacke a juniorské výbery nás dôstojne reprezentujú na florbalových turnajoch na Slovensku a v Čechách, muži a ženy sú účastníkmi dlhodobých celoštátnych súťaží. Počas letných prázdnin máme pripravený florbalový kemp pre deti a mládež. Sme organizátorom jedného z najväčších florbalových turnajov na Slovensku s názvom Slovenský pohár vo florbale. Hokejbale vedieme krúžok žiakov ,pripravujeme podujatia CTM a úspešne sa zúčastňujeme turnajov a Majstrovstiev SR.
ŠK REBELS 91 je občianske združenie, nemá žiadneho plateného funkcionára a všetky získané prostriedky od partnerov používa na zabezpečenie činnosti a plnenie cieľov klubu. Našimi cieľmi je :
- zmysluplne vypĺňať voľný čas deťom a mládeži a  prevenciou tak zabrániť závislostiam a patologickým javom u mladých ľudí
- viesť členov k zásadám fair-play
- učiť k zdravej súťaživosti, - rozvíjať fyzické a psychické schopnosti
- naučiť pracovať v tíme
- úspešná reprezentácia klubu a mesta
- zabezpečiť tréningový proces pre hráčov

  
 
 

 

 
TOPlist